VISIT Mobil App

VISIT Security App

        App til IOS og Android mobil telefoner.

 

VISIT Security App, kan bruges som en ekstra mulighed til at en person/gæst/medarbejder, også kan tjekke sig ind og ud, direkte fra sin egen mobil telefon, når man er inden for en bestemt radius af et VISIT gæste eller registrerings system.

Eksempel, har i folk der kommer tit, der for eksempel, skal tjekke ind eller ud som normalt, eller ved et vagthus, eller bom hus, er det muligt at kunne tjekke sig ind via sin mobil App, f.eks. uden at skulle stige ud af sin bil (Kræver dog at man er inden for den sikkerheds afstanden der er sat til det normale VISIT gæste eller registrerings system/iPad). Systemet vil så logge, tjek ind og ud tider på denne personen, som sædvanligt. 

Skal man besøge en bestemt person, vil der ikke være mulighed for at vælge hvem man skal besøge på App, og i den forbindelse, er der ikke mulighed for at system sender en SMS eller e-mail, til den man skal besøge, om at man er ankommet, som system kan gøre hvis man tjekker ind på det almindelige system via iPad’en. 

 

 

VISIT Security App, iOS App Store

 

VISIT Security App, Android Play Store

 

 

Vises når du er inden for den afsatte sikkerheds afstanden af VISIT Security gæste eller registrerings system, hvor App system er aktiveret, og har nu mulighed for at både kunne tjekke ind og ud, via sin telefon.

 

Vises når man er i nærheden af et VISIT Security gæste eller registrerings system, hvor App system er aktiveret på, men telefon er uden for sikkerheds afstanden, og derfor ikke muligt at kunne tjekke ind eller ud endnu.

 

Vises på App, når telefon ikke er i nærheden af et VISIT Security gæste eller registrerings system, hvor App system er aktiveret på.

VISIT Security App, fungere på den måde, at når man har et VISIT Security gæste eller registrerings system, hvor man normalt tjekker sig ind eller ud på, har man også mulighed for at kunne bruge sin egen mobil tlf. til at kunne tjekke sig ind og ud med, når man er i nærheden af et VISIT gæste eller registrerings system. 

Det kræver dog, at administrator aktiver funktion “Use as beacon”, for den pågældende licens/iPad, man normalt ville bruge, så system kan modtage App signaler, samt godkender selve personen, til at måtte bruge App, til at tjekke ind og ud med. Man kan stadigvæk tjekke ind og ud via det normale VISIT gæste eller registrerings system også, for eksempel, hvis man skulle have glemt sin mobil telefon.  

For at kunne bruge App, er der en ekstra sikkerhed på også, så man vil ikke kunne bruge App, før man har tastet en kode ind, man får af administrator, første gang man installere og skal bruge App. 

 

VISIT Security App til IOS

 

 

VISIT Security App til Android.