Nyheder

Nyheder

System og Software Nyheder

Upload af firma logo, eller separat logo pr. licens/iPad.

Findes under menu/fane: Upload Logo.

Har man flere licenser, er det nu muligt at loade et firma logo, op enten for alle licenser, som firma logo, eller loade forskellige firma logoer op for hver enkelt licens/iPad man har.

Max checkin pr. gæst, i en bestemt periode. 

Findes under menu/fane: Licens information / Edit settings.

Det er nu muligt at sætte et bestemt antal gange i en bestemt perioed, gæsten må tjekke ind i system, i et bestemt antal dage i en perioed. Eksempel: Sættes “20” i felt: “Visitor checkins in selected perioed” og 365, i felt: “Visitor checkin perioed (days)”, så vil gæsterne, kun kunne tjekke ind max 20 gange inden for de sidste 365 dage, siden gæsten sidst blev registeret i system. Så det er løbende antal dage. 

“AUTO LOG UD”.

Det er nu muligt at lave “auto log ud”, i VISIT Gæste og Registreringssystem, på dem der er tjekket ind men glemmer at tjekke ud.

BEMÆRK pt., er det kun muligt at sætte en tid på pr. dag.

Så har i f.eks. både dag / aften og natholds skift, skal i være opmærksom, at det pt. kun er mulig at fastsætte et tidspunkt pr. dag. (Ønsker man at kunne bruge funktionen til flere tidspunkter til aften og nathold også, kontakt os da venligt).

  1. Log ind i backenden.
  2. Og på fanen ”Licens information”, tryk på felt ”Edit Settings” under ”Company info”.
  3. Der inde, har i en linje, der hedder ”Auto checkout visitors”.

BEMÆRK, det er UTC tid, og IKKE lokal tid, man skal skrive, for at aktiver denne funktion. Eksempel skrives kl. 23.00, så vil den tjekke alle ud der ikke er tjekket ud af system automatisk kl. 23.00 UTC tid (Lokal Dansk sommer tid: 01.00) (Lokal Dansk vinter tid: 00.00). 

SMS Alert. 

Bruger man SMS modul, har man nu mulighed for at kunne sende en SMS besked til alle gæster der er tjekket ind, og samtid også til alle medarbejder, hvis dette ønskes.

  1. I backend, i toppen, har i en rød SMS Alert knap.
  2. Tryk, og så får i mulighed for at kunne definere om det kun er gæste eller både gæster og medarbejder, der skal have besked, hvis man sender en SMS Alert. Her kan i også samtid, taste denne besked ind og gemme ved at trykke på Grøn knap. Så hvis denne funktion bruges, skal man ikke tænke på at taste besked ind, man trykker ganske enkelt kun på rød knap: “Send message”. 

Nu er det muligt at sætte system automatisk op til at slette, enten log filer på en gæst, eller selve gæsten fra systemet, eller begge dele separat.  Bemærk, sletter man selve gæsten “Visitor rentension” så slettes alt på denne gæste/Visitors.

Gå ind i Backend, og på fanen “Licens informations”, der i højre side, under Company info, der har i et link: “Edit settings”.

Tryk på dette link. Så kommer i ind, hvor ca. i midten, kan se disse 2 tekster: “Visitor retension” og “Visit log retension”. Hvis feltet ud til højre er tomt, eller der står “0”, så vil der IKKE blive slette noget.

Men skiver i foreksempel, 730, ud for Visitor retension, så vil der går 730 dage (svare til 2 år), så vil denne gæstes information, blive slette fra system, hvis der ikke har været aktivitet i 730 dage.

Det samme gælder for feltet Visitor log retension, hvis i for eksempel skiver 365 i dette felt, så vil log filer på denne gæste blive slettet efter 365 dage (Svare til et år), efter sidste aktivitet dato.

System opdateres 1 gang i døgnet kl. 02.30 dansk tid.

Se hele tiden det samlet overblik, på hvor mange der er tjekket ind i de forskellige systemer og bygninger i bakenden, og udskriv hurtig en liste over de personer der er tjekket ind, nemt og hurtigt.

Det er nu muligt, også at se et samlet overblik, på hvor mange der er tjekket ind i bygningen i det eller de systemer, man har, i dag. Dette vises i toppen, på alle side i backenden. Det er også muligt at printe en gæste liste ud, ved at trykke på “Visitorlist”, i toppen, som vil kunne bruges som en “Emergency”, knap, hvis man hurtigt, skal have en liste over dem der er tjekket ind.

Opretter en gæst sig eller bliver oprettet i backend, med firma navn også, vil det nu også være muligt for gæsten at finde sig selv i systemet via sit firma navn også. Og er der flere fra samme firma, vil man få en liste op som vise de personer, der er fra samme firma, og der kan man så vælge sig, og tjekke ind.

Hvis man ønsker at have denne mulighed også ude på iPad, så husk at sætte flueben, ud for “Firma” felt, på Page 3 side, under “Label settings i backend, under de sprog man anvender. Og derefter trykke på “Update” nederest på siden.

Tjek flere personer ind eller ud på en gang, eller sortere rækkefølgen på listen, ved at trykke på “Checkout”, eller “Company”, “Initials”, “Name”.

1. Det er nu muligt også at tjekke flere personer ind og ud på en gang, i backenden. Find de personer man gerne vil tjekke ind/ud, og ud for hver person, vælges system, i højre side.

Når alle personer og system er valgt, trykker man på knappen i toppen. Enten “Check in selected visitors” eller “Check out selected visitors”. Alle der var markeret er nu enten tjekket ind eller ud på en gang. (Hvis man vil tjekke dette med det samme, så opdatere side, ved at trykke på fanen i toppen “Visitors”).

2. Man vil også kunne ændre række følgen, ved at køre mus, hen over “Checkout Tekst”, og trykke på tekst. Derefter, vil den skifte række følge fra ny til gammel i toppen af liste, på dem, der er eller ikke er tjekket ud. Dette virker også på: “Company”, “Initials”, “Name”.

 

Bruger man VISIT Registreringssystem, er det nu muligt med kode at se hvor mange og hvem der er tjekket ind direkte på iPad.

I backend, kan man i Registreringssystem, under Licens information trykke på Edit Settings, og der kan man aktivere ved at sætte flueben i feltet: “Enable checkin list in iPad”, og derefter indtaste en kode, i feltet: “Pincode for checkin list on iPad”. Og derefter opdatere, både i backend, og appen, ved at lukke den ned og op igen. Så vil man have et lille felt, nede i venstre hjørne, som man kan trykke på, og så skal man taste pinkoden, for at komme ind i system.

Det er nu muligt at slette en besøgende nemt og simpelt inde i backenden, under Visitors.

Gå i backenden, og gå ind under “Visitors”. I besøgslisten kan man nu i venstre side enten sætte flueben ud for den enkelte person, eller ud for flere personer på en gang, og derefter så trykke på “Delete selectet visitors” oppe i højre hjørne. Man har også mulighed for at markere alle de besøgenede på hele listen, en gang for alle, ved at sætte 1 flueben øverest oppe.

Men bemærk, at når man sletter en persons historik, og logfiler, skal personen oprette sig på ny i systemmet, når de kommer på besøg, da personen ikke længere findes i system, pga. al historik, og person data er blevet slettet.

Man har altid mulighed for at se en opdateret side, som fortæller nøjaktigt hvor mange der er tjekket ind, i bygningen nu, og som ikke er tjekket ud endnu. Eller i de andre bygninger/Indgange alt efter hvor mange licenser/systemer man har.

I Visit Backend, på specifik “Licens informations” siden, har du mulighed for at se jeres licens informationer i venstre side. Og der vil man altid kunne se hvor mange personer under hver licens “Currently checked in“, der er tjekket i dags dato, eller som er i bygningen nu. Har man flere licenser, vil den vise pr. licens/system, hvor mange der er tjekket ind på denne licens/system. Man kan sagtens have flere systemer/licenser i forskellige bygninger f.eks.

Og har man flere licenser / systemer ved andre indgange / bygninger, vil man også have en samlet oversigt på hvor mange der er tjekket ind for alle licenser der er tjekket ind på, men ikke tjekket ud endnu. Se under: Company info, “Currently checked in (total)“, der vil den vise alle der stadigvæk er tjekket ind, for alle licenser/systemer, samlet.

Det er nu også muligt at få besked på E-mail og SMS, når jeres gæst eller medarbejder chekker ud og forlader virksomheden, på samme måde som det hele tiden har været muligt at få besked når de tjekker ind.

Ny opdatering, som gør at når en gæst eller medarbejder tjekker ud af VISIT Gæstesystem, og forlader stedet, så er det nu også muligt at få besked på dette, via E-mail, eller SMS. På samme måde som når gæsten eller medarbejderen tjekker ind, så får man besked på at den besøgende er ankommet, men nu kan man selv vælge om man også vil have denne funktion, når de tjekker ud igen.

Så vil man gerne bruge denne funktion, så kontakte os, og så aktiver vi det  i jeres system ganske gratis.